Arbeidsgiver ønsket å avslutte arbeidsforholdet til en arbeidstaker i slutten av 40-årene og nedlegge hans stilling. Stillingen ble opprettet for arbeidstaker for to år siden, og arbeidsgiver syntes ikke arbeidstaker hadde levert resultater som forventet. Arbeidstaker mente at det skyldtes manglende ressurser fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver ønsket ikke å tilby arbeidstaker en annen stilling, og partene ble enig om å forhandle om en sluttavtale. For arbeidstaker var det svært viktig å stå i stillingen sin mens han søkte etter nye jobber. Arbeidstaker fikk en sluttavtale som ga han 8 måneders oppsigelse i den stillingen han hadde og deretter etterlønn i 5 måneder. Dersom arbeidstaker valgte å avslutte sitt arbeidsforhold før det var gått 8 måneder fikk han allikevel med seg 5 måneders etterlønn. I tillegg fikk arbeidstaker med seg en slags bonus som egentlig skulle utbetales en stund etter at hans 8 måneders oppsigelsestid var over.

Arbeidstaker ble bistått av advokat Helene Elness.