Publisert: 22. januar 2019

Vår klient ble oppsagt med en måneds oppsigelse. Han fikk bistand av advokat Ellen-Karine Hektoen som mente at arbeidstaker var usaklig oppsagt og at oppsigelsen ikke var gjort på riktig måte. Klienten ble rådet til å kreve 9 måneders sluttpakke og dette ble fremsatt i forhandlingsmøtet. Arbeidsgiver avslo kravet på sluttpakken. Hektoen foresto flere forhandlinger med arbeidsgiver som til slutt aksepterte å betale vår klient 9 måneders sluttpakke.