En mann ble over en periode på fem måneder tatt med hasj syv ganger. Mengdene varierte mellom 8 og 100 gram, og utgjorde totalt ca. 380 gram. Han var i tillegg tiltalt for fire tilfeller av heleri. Påtalemyndigheten nedla påstand om 65 dager ubetinget fengsel.

Retten fant, i tråd med forsvarers anførsler, at det skulle idømmes samfunnsstraff. Retten uttalte at det i utgangspunktet burde reageres med ubetinget fengsel, men at det ut fra individualpreventive hensyn var riktig å ilegge samfunnsstraff. Tiltalte hadde trappet ned narkotikaforbruket, ønsket å bli rusfri og hadde tidligere gjennomført samfunnsstraff med hell.

Marthe Holm var forsvarer for mannen.