En 18 år gammel mann ble fratatt førerkortet etter at han hadde sladdet på en parkeringsplass. Politiet hevdet at hendelsen kvalifiserte til bot på kr 7.000 og tap av førerretten i tre måneder. Mannen samtykket ikke til førerkortbeslag. Han var villig til å vedta en bot for forholdet, men godtok ikke tap av førerretten.

Advokatfullmektig Marthe Holm bistod mannen i kontakt med politiet, og begjærte ytterligere etterforskningsskritt. Dette var med på å kaste et nytt lys over saken, og politiet fant til slutt at forholdet ikke kvalifiserte til tap av førerrett eller en bot i den størrelsesorden som først ble antatt.

Politiet utferdiget et nytt forelegg som gutten vedtok, hvor boten ble redusert til kr. 4000. Gutten fikk dermed førerkortet tilbake etter tre uker.