Publisert: 16. mai 2017

En mann sto tiltalt i Oslo tingrett for grovt trygdebedrageri ved at han skal ha underrapportert antall timer utført arbeid mens han mottok dagpenger av NAV. Trygdebedrageriet var på ca kr 150.000. Påtalemyndigheten mente mannen skulle dømmes til fengselsstraff, men retten var enig med forsvaret i at samfunnsstraff var en tilstrekkelig og egnet reaksjon. Det ble blant annet vist til uforholdsmessig lang saksbehandlingstid hos NAV.

Han ble idømt det laveste antall timer man kan få etter straffeloven; 30 timer.

Forsvarer i saken var advokat Marijana Lozic.