Publisert: 5. mai 2017

Oslo tingrett avsa den 28.4.17 dom i Funcom-saken, hvor Økokrim hadde tiltalt fire menn for innsidehandel.  Advokatene Kai Vaag og Vegard Aaløkken forsvarte salgs- og markedsdirektøren i selskapet. Han ble frifunnet fordi retten mente han ikke hadde innsideinformasjon da han solgte en liten del av sine aksjer i selskapet.