En kvinne var tiltalt for tre tilfelle av grov hvitvasking av utbytte etter ulovlig fangst av kongekrabbe. Hun ble frifunnet for størstedelen av anklagene mot seg, og dømt for et tilfelle av grov hvitvasking, ved at hun hadde tatt imot kr 210 000 etter salg av kongekrabbe.

Påtalemyndigheten la ned påstand om ubetinget fengsel i 120 dager. Retten satte straffen til ubetinget fengsel i 30 dager. Advokatene Jan Erik Teigum og Vegard Aaløkken var forsvarer for kvinnen.