Publisert: 29.02.2016

Advokat Helene Elness bistod klient i straffesak for Borgarting lagmannsrett i februar 2016. Tiltalen gjaldt medvirkning til drift av hasjplantasje, salg av narkotika og deltagelse i organisert kriminell gruppe (den såkalte mafia-paragrafen).

Mannen hadde erkjent medvirkning til drift av hasjplantasje, men var også tiltalt for salg av narkotika samt å være del av en organisert kriminell gruppe. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 3 måneder. I Borgarting lagmannsrett ble mannen frifunnet for salg av narkotika og deltakelse i organisert kriminell gruppe. For medvirkning til drift av hasjplantasje, som han hadde erkjent, ble han dømt til 1 år og 6 måneders fengsel, hvorav 9 måneder betinget.