En mann var tiltalt for å ha organisert innførsel og mottak av 53 kilo amfetamin, 5 kilo MDMA og 52 kilo hasj i mai 2019, som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe. Han var i tillegg tiltalt med å ha medvirket til oppbevaring av 100 kilo hasj i London i 2016, også dette som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe. Statsadvokaten la ned påstand om fengsel i 15 år. Mannen ble frifunnet for begge forholdene ved Oslo tingretts dom av 13.10.20. Saken ble etterforsket av Kripos og en del av en etterforsking kalt Operasjon Hubris. Advokatene Vegard Aaløkken og Jan Erik Teigum var forsvarere for mannen.