En kvinne var tiltalt etter straffeloven og vegtrafikkloven for å ha kjørt på en syklist, slik at hun fikk betydelige skader. Kvinnen ble dømt til 26 dager ubetinget fengsel, og til å betale oppreisning pålydende kr 70 000 til fornærmede. Tapstiden ble satt til 2 år.  Det ble satt som vilkår for gjenerverv av førerretten at hun måtte gjennomføre og bestå full ny førerprøve. Advokatfullmektig Bjørn Eivind Strømman var forsvarer for kvinnen.