En mann ble fratatt førerkortet etter at han hadde kollidert med en havarert lastebil. Kollisjonen skjedde på RV4 og bilen ble totalvraket. Mannen aksepterte ikke beslaget. Gjøvik tingrett fant at det ikke var sannsynlig at det forelå straffbar kjøring. Skadene kunne ikke anses forårsaket av at siktede ikke hadde opptrådt tilstrekkelig aktsomt. Retten bemerket videre at det uansett ville være uforholdsmessig å beslaglegge siktedes førerkort. Gjøvik tingrett opphevet dermed beslaget og mannen fikk førerkortet tilbake.

Advokatfullmektig Marthe Holm var forsvarer for mannen.