En ung mann fikk beslaglagt førerkortet etter at han kjørte i grøften på en avsidesliggende vei under dårlige kjøreforhold, og ikke minst etter at politiet senere på kvelden mente at han var involvert i grisekjøring i det samme området.

Mannen samtykket først i midlertidig beslag av førerkortet, men trakk dette tilbake da han fikk et forelegg for uforsiktig kjøring da han kjørte i grøften. Det fremgikk av forelegget at han skulle miste lappen i mange måneder.

Forsvarer ble engasjert. Ved gjennomgang av sakens dokumenter viste det seg at det forelå en misforståelse rundt den etterfølgende grisekjøringen, som var det som utløste førerkortbeslaget. Samtykke til beslag ble etter dette trukket tilbake. Politiet fikk samtidig tilsendt bevis som viste at mannen ikke var involvert i den etterfølgende grisekjøringen.

Deretter ble saken liggende i tre uker hos politiadvokaten, uten at den ble sendt til retten for prøvelse av førerkortbeslaget. Mannen krevde da å få førerkortet utlevert, og fikk dette samme dag. Politiet måtte forholde seg til et rundskriv fra Riksadvokaten, hvor det står at førerkortet skal leveres ut når dette kreves i saker som dette.

Vegard Aaløkken var forsvarer for mannen.