Dagbladets Magasinet hadde 23. mai 2019 en artikkel om menn som har fått ødelagt livet som følge av falske voldtektsanklager. Der uttalte advokat Marijana Lozic følgende; Falske anmeldelser bør straffes på linje med forbrytelsen som anmeldes. Årsaken til at forbrytelser møtes med straff er todelt: individhensyn og allmennprevensjon. I dagens klima, med mange anmeldelser av voldtekt og overgrep, vet vi at det også skjer feilaktige anmeldelser og anklager. Skal vi komme falske anklager til livs, må straffen for å gjøre det ha avskrekkende effekt. Som forsvarsadvokat har Lozic sett hvor ødeleggende falske anklager, særlig om voldtekt, kan være. For en ung gutt kan både utdannings- og jobbmuligheter bli spolert, og dette må formidles ut til ungdomsmiljøene.

Du kan lese hele artikkelen her:

https://www.dagbladet.no/magasinet/tre-menn-som-har-fatt-livet-odelagt-av-falske-voldtektsanklager/71096297