En mann ble tiltalt for medvirkning til unndragelse fra straffeforfølgning etter å ha kjørt en drapssiktet person ut av Norge.  Påtalemyndigheten nedla påstand om ubetinget fengsel i 9 måneder. Mannen ble dømt til ubetinget fengsel i 7 måneder. Advokat Petar Sekulic og advokatfullmektig Bjørn Eivind Strømman var forsvarere for mannen.