En lastebilsjåfør skulle ta en u-sving i et kryss i Oslo sentrum. Bakparten på lastebilen kom borti en fotgjenger på fortauet slik at han falt i bakken. Politi og ambulanse ble tilkalt. Sjåførens førerkort ble beslaglagt på stedet.

Sjåføren aksepterte ikke dette, slik at førerkortbeslaget måtte prøves i retten. Tingretten bestemte at fortsatt beslag ville være et uforholdsmessig inngrep. Det ble vist til at han var en erfaren sjåfør som ikke har vært involvert i uhell tidligere, og at et beslag ville få omfattende konsekvenser for hans næringsvirksomhet som sjåfør og lastebileier.

Politiet utferdiget deretter et forelegg på kr 9 000 til mannen, hvor det sto at vedtakelse ville føre til tap av førerretten i 6 måneder. Sjåføren nektet å vedta forelegget. Politiet sendte deretter saken til retten. I forkant av hovedforhandlingen tok forsvarer kontakt med politiadvokaten, og gjorde det klart at sjåføren ville vedta forelegg for uforsiktig kjøring, men at han ikke kunne akseptere tap av førerkortet. Det ble vist til at uhellet var et resultat av uheldige omstendigheter, at det ikke var snakk om bevist uaktsomhet, at fotgjengeren ikke ble skadet, at sjåføren nå hadde hatt førerkortet i seks måneder etter beslaget på en måned, og at et beslag ville få omfattende konsekvenser for sjåføren.

Etter denne henvendelsen ble det utferdiget et nytt forelegg uten tap av førerrett. Det nye forelegget ble vedtatt, og rettssaken kunne avlyses.

Vegard Aaløkken var forsvarer for sjåføren.