En mann var tiltalt for å ha brukt en belånt bil til tross for at forliksrådet hadde bestemt at bilen skulle leveres til panthaver. Mannen ble frifunnet fordi man ikke kunne utelukke hans forklaring om at han ikke hadde kunnskap om dommen fra forliksrådet.

Vegard Aaløkken var forsvarer i saken.