En mann var tiltalt for frihetsberøvelse av 3 ungdommer. Frihetsberøvelsen skal ifølge tiltalen ha funnet sted på en grusbane og ha vart i 45 minutter. Foranledningen til frihetsberøvelsen var at ungdommene hadde lekt «ringepiggen» og kommet med rasistiske tilrop mot mannen og hans familie. Politiadvokaten la ned påstand om 60 dager ubetinget fengsel. Mannen ble dømt til 36 dager betinget fengsel. Advokatfullmektig Bjørn Eivind Strømman var forsvarer for mannen.