En mann ble utlevert fra Nederland for strafforfølgelse i Norge fordi han hadde vært involvert i utlevering av hasj i Norge. Han var siktet for bl.a. innførsel og oppbevaring av over 400 kg hasj som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe. Tiltalen lød på innførsel, oppbevaring og utlevering av til sammen 172 kg hasj.

Han ble dømt i henhold til sin egen forklaring for å ha medvirket til utlevering av 172 kilo hasj. Tingretten la til grunn at det hele hadde skjedd som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe, men la ikke vekt på dette ved straffutmålingen fordi han ikke var en bakmann eller en sentral aktør i saken. Straffen ble satt til fengsel i 3 år og ti måneder. Aktor påsto fengsel i 4 år og seks måneder. Vegard Aaløkken var forsvarer for mannen.

Vegard Aaløkken