Publisert: 20. desember 2016
Politiet manglet fartsmåling, men mente allikevel at sjåføren hadde kjørt så fort at han måtte dømmes for uaktsom kjøring. Det var tingretten uenig i og frifant sjåføren. Det var tvil om hastigheten. Å kjøre for fort er ikke nødvendigvis det samme som å kjøre uaktsomt, sa retten i en fersk dom. Advokat Per Zimmer bistod sjåføren i retten.