Publisert: 27. november 2017

Advokat Marijana Lozic forsvarte mann tiltalt for å ha slått en annen person i ansiktet slik at denne fikk brudd i nesen. Tiltalte erkjente ikke straffskyld, og forklarte at han ikke slo. I avhør ba han politiet avhøre to andre som var på stedet, og oppga deres navn og telefonnummer. Politiet unnlot å gjøre dette, så forsvarer innkalte disse som vitner til rettssaken.

Bevisbildet i retten ble så usikkert at møtende aktor var enig med forsvareren og nedla påstand om frifinnelse for straff, men prosederte på at tiltalte måtte betale erstatning til fornærmede. Forsvarer prosederte på frifinnelse for både straff og erstatning.

Oslo tingrett avsa dom 23. november 2017 der retten var enig med forsvarer i at det heller ikke var sannsynliggjort at tiltalte hadde voldt skade på fornærmede, og frifant derfor også for erstatning. Retten kommenterer at politiets unnlatelse av avhør av påberopte vitner samt to navngitte vakter på stedet innebærer svakheter ved etterforskningen.