Publisert: 10. januar 2017

En 47 år gammel mann ble i Follo tingrett frifunnet for ved uaktsomhet å ha forvoldt betydelig skade på person med båt. Mannen førte en 8,5 meter lang RIB og rant i senk en mann som satt i en småbåt utenfor Oksvall brygge på Nesodden. Retten frifant mannen fordi skaden ikke var betydelig. Han ble også frifunnet for krav om at han skulle miste retten til å føre fritidsbåt. Han ble dømt til å betale en bot på kr 10.000 for å ha navigert båten på uforsvarlig måte. Forsvarer i saken var advokat Vegard Aaløkken.