Publisert: 28.04.2016

Advokat Bendik Eckbo forsvarte en mann som blant annet var tiltalt for å ha truet en NAV-ansatt for å få en rettighet han mente han hadde krav på. Mannen var tiltalt for brudd på straffeloven (1902) § 128 som rammer tilfeller hvor en offentlig ansatt trues til å foreta en urettmessig handling. Det viste seg at mannen faktisk hadde krav på rettigheten han hadde truet den NAV-ansatte for å få. En slik trussel om en rettighet mannen hadde krav på innebar ikke at den NAV-ansatte ble truet til en urettmessig handling i lovens forstand. Han ble derfor frifunnet for overtredelse av straffeloven (1902) § 128. Mannen ble dømt for trusler i henhold til straffeloven (1902) § 227. Dette forholdet hadde han erkjent straffeskyld for.