Johnny Veum bistod en mann i straffesak, hvor mannen var tiltalt for å ha begått et ran sammen med en annen tiltalt.

Oslo tingrett la til grunn at det var begått et ran av fornærmede, men frifant Veums klient etter en samlet bevisvurdering. Tingretten fant at man ut fra den samlede vurderingen ikke kunne se bort fra at Veums klient ikke medvirket til ranet. På bakgrunn av kravet om at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, ble dermed tiltalte frifunnet.