Publisert: 19. januar 2017

Asker og Bærum tingrett avsa den 13.12.16 frifinnende dom i sak som gjaldt medvirkning til cannabisproduksjon ved en rekke hasjplantasjer på østlandet. Den frifinnende dommen er godtatt av Oslo statsadvokatembeter og er rettskraftig.

En 32- åring drev en butikk som solgte lovlige varer for planteproduksjon, og påtalemyndigheten mente at tiltalte hadde medvirket til produksjon av ca. 80 kg cannabis ved at cannabisdyrkerne hadde kjøpt produksjonsutstyr fra tiltaltes butikk til sine hasjplantasjer. Medvirkningsreglene i norsk strafferett rammet imidlertid ikke dette, og både butikken og butikkens eiere/ansatte ble frifunnet av retten.

Advokat Helene Elness var forsvarer for 32- åringen.