Publisert: 05.07.2016

Borgarting lagmannsrett frifant 1. juli en dame i tidlig 40 årene for vold mot politiet. Hun ble representert av advokat Per Zimmer. Tiltalte ble frifunnet i Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket dommen. Lagmannsretten fant at det ikke var usannsynlig at tiltalte uvitende hadde fått i seg rusmidler på et utested i Oslo. Retten kunne heller ikke utelukke at hun i forkant av hendelsen var påført en hoderystelse som hadde innvirket på hennes bevissthet. Samlet mente retten derfor at det ikke kunne utelukkes at tiltalte var «bevistløs» i straffelovens forstand og at dette ikke var selvforskyldt.  Påtalemyndigheten førte et sakkyndig vitne i saken, men retten mente det var tvil om denne i tilstrekkelig grad hadde vurdert evt. samspillet mellom ufrivillig ruspåvirkning og påført hjernerystelse med tanke på skyldevnen. Kvinnen ble dermed frifunnet.