Mann var tiltalt for oppbevaring av ca 90 gram marihuana i leiligheten sin. I politiavhør sa han at han kjente til marihuanaen, men at denne tilhørte onkelen, og han ønsket politiet skulle avhører onkelen. Politiet foretok aldri noe slikt avhør. Da advokat Marijana Lozic fikk saken, var det allerede berammet hovedforhandling ved Oslo tingrett. Hun begjærte saken utsatt, samtidig med begjæring om ytterligere etterforskningsskritt, dvs avhør av onkelen. Slik ble det, og onkelen erkjente straffskyld for oppbevaring av marihuanaen i nevøens leilighet.

Påtalemyndigheten trakk likevel ikke tiltalen for advokat Lozics klient, nevøen, og saken ble så berammet med to tiltalte. Politiadvokaten anførte at onkelen var eier og ansvarlig for oppbevaringen, og at nevøen var ansvarlig for medvirkning til oppbevaringen. Nevøen erkjente heller ikke straffskyld for medvirkningen.

Saken ble behandlet av Oslo tingrett som avsa dom 1. april 2019. Spørsmålet var om nevøen ved sine handlinger, eventuelt ved å ikke foreta seg ytterligere, hadde medvirket til oppbevaringen.  Etter en konkret og grundig redegjørelse konkluderte retten med at nevøen hverken hadde medvirket fysisk, eller at han hadde utvist slik passivitet som kunne utgjøre medvirkning til oppbevaringen.

Advokat Lozics klient ble enstemmig frifunnet.