Synne Bernhardt har jobbet som lege siden 1999 og kirurg siden 2001. Hun har forsket på kreft og immunterapi og har vært universitetslektor ved Universitetet i Oslo ved det medisinske fakultet.

Hun ble ferdig jurist i november 2019. Hun har tatt fordypning i helse- og arbeidsrett, også i EØS-rettslig kontekst.

Bernhardt har solid kunnskap om organiseringen av kommunale helse -og omsorgstjenester samt spesialisthelsetjenesten. Hun vil hovedsakelig arbeide med pasientrettigheter, pasientsikkerhet, arbeidsrett samt tilsynssaker.