Forvaltningsrett

AAV har erfaring med å bistå både privatpersoner og bedrifter i deres kontakt med forvaltningen innenfor ulike saksområder som blant annet trygderett, utlendingsrett, barnevern, skattesaker mv.

Advokater med erfaring fra offentlig sektor

Flere av våre advokater har erfaring fra offentlig sektor og er godt kjent med saksbehandlingsregler for forvaltningen. Dette er svært viktig ved søknadsprosesser mot det offentlige, ved vedtak truffet av forvaltningen og ellers i dialog med myndighetene.

Kontaktpersoner

Riktig advokat & team til saken din

Våre advokater er alltid klare til å beskytte deg. Kontakt Anna Nielsen – så vil hun finne den beste advokaten eller teamet til deg.

Haster det? Ring vår vakttelefon på
+47 23 10 01 90.