Publisert: 29.02.2016

 

Høyesterett avsa 24. februar beslutning  i den såkalte Marine Subsea-saken. Hverken Økokrims anke eller boets anke over de sivile kravene ble tillatt fremmet i Høyesterett. Det betyr at lagmannsrettens fulle frifinnelse blir stående.

 

Advokatene Jan Erik Teigum og Johnny Veum bistod klienten da saken gikk i Borgarting lagmannsrett høsten 2015.