En mann var tiltalt for å ha kjørt ned en fotgjenger med el-sparkesykkel. Saken gjaldt også at han unnlot å hjelpe fotgjengeren etter ulykken. Fotgjengeren fikk en skade i armen som måtte opereres.

Mannen ble dømt etter tiltalen. Påtalemyndigheten la ned påstand om betinget fengsel i 15 dager, bot stor kr 7000 samt at han skulle betale oppreisningserstatning til den fornærmede.

Tingretten dømte mannen til å betale bot på kr 12000. Han ble frifunnet for erstatningskravet fordi han ikke var grovt uaktsom ved påkjørselen.

Advokat Vegard Aaløkken var forsvarer i saken.