Publisert: 25. juni 2018

En arbeidstaker ble suspendert fra sin stilling fordi arbeidsgiver mente at han hadde begått grove tillitsbrudd mot arbeidsgiver gjennom sitt arbeid. Arbeidstaker bestred at han hadde gjort noe klanderverdig, og han bestred derfor at det var grunnlag for suspensjonen. I en begrenset periode mens arbeidsgiver undersøkte saken nærmere godtok han imidlertid suspensjonen. Etter en måned opphørte suspensjonen. Arbeidsgiver bestemte seg da for å foreta en ekstern granskning av arbeidstakers forhold. Granskningsrapporten konkluderte med at arbeidstakers handlinger var kritikkverdige.  

Arbeidstaker var uenig i denne vurderingen. Arbeidstaker fikk tilbud om sluttpakke fra arbeidsgiver, men han ønsket ikke å slutte i jobben og avslo dette. Arbeidstaker mottok deretter en oppsigelse, som han heller ikke aksepterte. Gjennom forhandlinger med arbeidsgiver ble det inngått et forlik mellom partene om at arbeidsgiver opprettet en ny stilling for arbeidstaker med lignende betingelser som de han hadde. Arbeidsgiver dekket også deler av advokatkostnadene til arbeidstaker.

Arbeidstaker ble representert av advokat Helene Elness.