Fra 1. mars 2020 blir AAV å finne i både Oslo og Sandvika/Bærum. Vi knytter til oss advokatene Elisabeth Lein og Anne Jorunn Hammargren (tidl. advokatfellesskapet Engemoen) og utvider derved vår sivilrettslige kompetanse betydelig. Begge har lang erfaring som advokat med særlig kompetanse knyttet til familierett, barnevern og barnefordeling, dødsboskifte og arverett, fast eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett. Med dette forsterker AAV sin kompetanse og vi utvider vårt tjenestetilbud både geografisk og rettslig.