Oslo statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot en tidligere advokat for underslag, dokumentfalsk og krenkelse av sikkerhetsrett. I følge tiltalebeslutningen skal han i 2017 ha utarbeidet en falsk faktura for å legitimere en overførsel fra klientkonto til advokatfirmaets bedriftskonto. Før underslaget hadde Oslo kemnerkontor tatt utlegg i det aktuelle beløpet på ca kr 350 000, noe som medførte at advokaten også har blitt tiltalt for krenkelse av kemnerens sikkerhetsrett.

 Hovedforhandling ved Oslo tingrett var berammet til 15. april 2020, men ble utsatt grunnet korona-utbruddet. Ny dato er ennå ikke fastsatt.

 Den tiltalte advokaten forsvares av advokat Petar Sekulic