Publisert: 09.11.2016

Oslo tingrett avsa 4. november 2016 dom der påtalemyndigheten nedla påstand om at siktet i tilståelsessak skulle ha fengselsstraff i 1 år og 2 måneder for oppbevaring av ca 25 gram heroin og ca 4 gram hasj. Advokat Marijana Lozic bisto den siktede. Tingretten mente påtalemyndighetens påstand var for høy, og fastsatte straffen til fengsel i 9 måneder.