En ung mann ble dømt for trussel mot en politimann og andre forhold da han ble arrestert etter å ha kverulert med politiet etter å ha blitt tatt for urinering på offentlig sted. Det ble lagt ned påstand om ubetinget fengsel i 21 dager. Det klare utgangspunktet i slike saker er ubetinget fengsel. Mannen fikk likevel samfunnsstraff i 30 timer. Tingretten la vekt på at trusselen hadde blitt uttalt inne i arresten, at situasjonen da var under kontroll og at det ikke var holdepunkter for at politimannen hadde blitt skremt av utsagnet. Det ble videre vist til at trusselen ble fremsatt i affekt, der mannen følte seg urettferdig behandlet fordi han hadde blitt arrestert etter at han hadde diskutert med politimannen om han kunne slippe unna bot for urinering og fordi politimannen hadde brukket armen hans under pågripelsen.

Vegard Aaløkken var forsvarer i saken.