Advokat Lozic forsvarte ung mann på 20 år som sto tiltalt for oppbevaring av til sammen ca 150 gram hasj, og for heleri av kroner 3200. Han erkjente hasjen, men ikke heleriet.

Han var dømt til samfunnsstraff tidligere, men begikk de nye forholdene før samfunnsstraffen var påbegynt. Påtalemyndigheten mente at den subsidiære fengselsstraffen på 60 dager fra forrige dom skulle tas med i den nye dommen, fellesstraff, hvilket advokat Lozic var enig i.

Politiadvokaten mente tiltalte skulle ha 80 dagers fengsel for begge forholdene. Advokat Lozic var enig i utgangspunktet for straffens lengde, men mente at den unge mannen burde få en ny mulighet til å gjøre opp for seg med samfunnsstraff, ved at de 80 dagene skulle gjøres om til 80 timer. Oslo tingrett avsa dom 21. mars 2019. Under henvisning til den lovende rehabiliteringen den unge mannen var i, herunder at han hadde kommet i gang med arbeidstrening, var Oslo tingrett enig med forsvareren.

Mannen fikk samfunnsstraff i 80 timer.