Publisert: 14. desember 2017

En far hadde ikke sett barna sine på over et år etter at han ble anmeldt av sin tidligere kone for vold mot henne. Politiet fattet vedtak om sperret adresse (hemmelig adresse) for kona og barna, og opprettholdt dette selv om straffesaken mot far ble henlagt.

Da saken om samvær og foreldreansvar ble behandlet i Oslo tingrett i november 2017 var mors påstand at far ikke skulle ha noe samvær med sine barn, ikke minst fordi da ville den hemmelige adressen deres kunne bli avslørt. Far krevde samvær med støtte av Bup, slik at samværet gradvis kan økes.

I Oslo tingretts dom fra desember 2017 kom retten til at politiets vedtak om sperret adresse ikke fremsto som velfundert og nødvendig, og fastsatte samvær i tråd med fars påstand.

Far ble representert av advokat Helene Elness.