Publisert: 25. juni 2018

Saken gjaldt foreldreansvar for to små barn på 8 og 9 år. Far hadde fast omsorg for begge barna. Både mor og far var av utenlandsk opprinnelse. Mor hadde returnert til hjemlandet, og latt barna bli igjen hos far i Norge. Spørsmålet for retten var om far skulle få foreldreansvaret alene for barna da mor over lengre tid hadde nektet barna pass, og unnlatt å ha samvær med barna. Retten kom til at det forelå særlige grunner for at far skulle ha foreldreansvaret for barna alene og la blant annet vekt på at mor verken hadde faktisk kunnskap eller kontakt med barna.

Det var et vanskelig samarbeid mellom foreldrene, og mor hadde unnlatt å møte til samvær med barna det siste halvannet året. Manglende kontakt mellom foreldrene gjorde at mor og far heller ikke kunne samarbeide om felles avgjørelser om barna. Selv om barnas lave alder talte mot at far skulle få foreldreansvaret alene, talte mors tidligere uforutsigbare oppførsel mot far og barna for at far fikk foreldreansvar for barna alene. Far ble også tilkjent saksomkostninger fra mor.

Far ble representert av advokatfullmektig Silje Aarum Ramm