Berit Reiss-Andersen

Advokat / Partner

Berit Reiss-Andersen har omfattende strafferettslig erfaring, og arbeider særlig med økonomiske straffesaker. Hun bistår også både nasjonale og internasjonale selskaper med forretningsjuridiske tjenester og rådgivning.

Berit Reiss-Andersen er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høyesterett, hvor hun har ført et stort antall saker. Reiss-Andersen har med dette bred prosedyreerfaring, både fra forsvareroppdrag og sivile saker.

Videre leder Berit Reiss-Andersen i dag Den Norske Nobelkomite, og har tidligere vært
statssekretær og leder for Den Norske Advokatforening.

Stilling

Advokat
Partner


CV

Arbeidserfaring

2021 – d.d Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 – 2021 Partner, DLA Piper Norway
1987 – 2016 Advokat, Advokatfellesskapet Reiss-Andersen & Co
1996 – 1997 Statssekretær, Justisdepartementet
1984 – 1987 Politifullmektig, Oslo politikammer
1982 – 1984 Konsulent, Justisdepartementet
1981 – 1982 Saksbehandler, Utlendingsdirektoratet

Utdanning

1995 Møterett for Høyesterett
1981 Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk
Tysk, basic

Verv

Leder, Den Norske Nobelkomite
Fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett

Tidligere verv

Medlem, Den norske Nobelkomite
Norsk delegat til Council og the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE)
Medlem, Utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet, granskning av Ulykkesanalyse Grupper
Leder, Den Norske Advokatforening
Fast forsvarer for Høyesterett
Nestleder, Den Norske Advokatforening
Medlem, Straffelovrådet
Styremedlem, Svalbard Samfunnsdrift
Styremedlem, Kirkens Bymisjon

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Den Norske Advokatforening


< Tilbake