Publisert: 14. desember 2017

En taxisjåfør krevde erstatning av en taxisentral fordi han ble nektet å være sjåfør der på grunn av en rekke klager fra passasjerer og kolleger på upassende adferd. Sjåføren anførte at taxisentralen ikke hadde rettslig grunnlag for å nekte han å være sjåfør.

I Oslo tingretts dom fra november 2017 fremgår det at retten finner at sjåførens upassende adferd gjorde han uegnet som sjåfør, og taxisentralen hadde derfor saklig grunn for å nekte han å være sjåfør hos dem. Taxisentralen ble derfor frifunnet for erstatningskravet, og sjåføren ble dømt til å betale deres sakskostnader.

Taxisentralen ble representert av advokat Helene Elness.