En mann ble ved dom frikjent for heleri av en luksusklokke verdsatt til 70.000 kr som politiet hadde tatt beslag i. Allerede før frifinnelsen hadde politiet utlevert klokken til en annen person som hevdet å være eier av klokken. Mannen stevnet derfor Staten for Oslo tingrett med krav om erstatning for klokkens verdi. Med bistand fra advokatfullmektig Bjørn Eivind Strømman, ble det oppnådd et rettsforlik med Staten hvor mannen fikk utbetalt erstatning pålydende 40.000 kr.