En 41 år gammel mann fikk i Oslo tingrett sin tredje dom ND-dom. (Narkotikaprogram med domstolskontroll). Mannen fikk dom med narkotikaprogram i 2018 etter at han hadde oppbevart og solgt heroin på forskjellige måter. Før denne dommen ble iverksatt ble han på nytt tatt for omsetning og oppbevaring av heroin. Dette førte til den andre dommen i januar 2019. Under soningsavbrudd fra den andre dommen sommeren 2019 bla han tatt på ny der han oppbevarte og solgte heroin. Mannen fikk ved tingrettens dom i februar 2020 en tredje sjanse til å gjennomføre en ND-dom. Tingretten la avgjørende vekt på at saksbehandleren i ND-programmet mente han var skikket til gjennomføre programmet og at han i de tidligere dommene ikke hadde kommet i gang med behandling. Ved domstolsbehandlingen hadde han startet behandling under ND-programmet. Dommen er trolig det første eksempelet på at noen har fått tre ND-dommer. Dommen ble avsagt under dissens ved at fagdommeren ville dømme mannen til ubetinget fengsel.  Vegard Aaløkken var forsvarer i saken.

Vegard Aaløkken