Publisert: 15. desember 2017

Etter at moren døde var det ingen verdier igjen i boet til fordeling til hennes fire barn fordi morens leilighet på et tidligere tidspunkt var blitt overført til datteren og barnebarnet. Avdødes tre sønner gikk til sak mot sin søster og krevde at morens leilighet ble tilbakeført til dødsboet. Kravet var begrunnet med at moren var så syk og svekket på overførselstidspunktet at overførselen ikke var en gyldig viljeserklæring fra hennes side, subsidiært at det var en dødsdisposisjon som var i strid med arvelovens pliktdelsregler.

Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett i september inngikk partene et rettsforlik hvor søsteren og hennes sønn betalte et visst beløp til brødrene.

Brødrene ble representert av advokat Helene Elness.