En mann ble fratatt førerkortet etter at politiet med dashcam hadde tatt opp at han sladdet med bilen tre ganger i Oslo. Mannen aksepterte ikke beslaget, og Oslo tingrett opphevet beslaget. Tingretten fant at det ikke var sannsynlig at dette var straffbar kjøring. Tingretten mente også at midlertidig beslag uansett ville være et uforholdsmessig inngrep. Vegard Aaløkken var forsvarer for mannen.