En 37 år gammel kvinne ble dømt for medvirkning til oppbevaring av 22 gram amfetamin. Påtalemyndigheten la ned påstand om ubetinget fengsel i 90 dager.

Resultatet ble samfunnsstraff i 73 timer. Tingretten la vekt på at kvinnen var i en rehabiliteringssituasjon, at det var lang saksbehandlingstid hos politiet (11 måneder liggetid) og at kvinnen tilsto med en gang.

Vegard Aaløkken var forsvarer.