En mann ble stoppet av politiet fordi han røkte hasj «på gata». Han ble ransaket uten ytterligere funn.

Politiet ransaket på dette grunnlaget studenthybelen hans. Der fant politiet 1 kg hasj, som mannen tilsto at han oppbevarte.

Tingretten tok ved straffutmålingen utgangspunkt i at straffen for oppbevaring av en kilo hasj er 6 måneder. Straffen ble redusert med en måned pga tilståelse.

Tingretten mente at politiets ransaking av mannens hybel var ulovlig. Retten viste til riksadvokatens notat «Påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk». Siden det sentrale bevis i saken var skaffet ved en ulovlig ransaking ble straffen ytterligere redusert med to måneder. Straffen for oppbevaring av 1 kilo hasj ble med dermed 3 måneder.

Advokat Vegard Aaløkken og advokatfullmektig Marthe Holm har bistått mannen.