Publisert: 05.07.2016

Advokat Helene Elness bistod 30. juni en ung mann i Oslo tingrett ved rettslig prøving av besøksforbud på et kjøpesenter i Oslo. Etter politiets besøksforbud fikk mannen ikke oppholde seg ved kjøpesenteret og tilhørende parkeringsplass. Tingretten fant ikke at de faktiske forhold som var opplyst om mannens adferd var tilstrekkelig til at vilkårene i straffeprosessloven § 222a annet ledd første punktum var oppfylt. Tingretten kom derfor til at begjæringen om opprettholdelse av besøksforbud på kjøpesenteret ikke kunne tas til følge.