Petar Sekulic

Advokat / Partner

Petar Sekulic har gjennom sin advokatvirksomhet opparbeidet bred prosedyreerfaring. Erfaringen knytter seg hovedsakelig til forsvareroppdrag i straffesaker – alt fra mindre forhold til omfattende og alvorlige saker, herunder en rekke økonomiske straffesaker.

Fra 2013 har Petar Sekulic vært fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han har i perioden 2016-2019 også vært utvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.

Stilling

Advokat
Partner


Fagområder

Barnevern og foreldretvister
Erstatningsrett
Krise- og mediehåndtering
Straff
Tilsynssaker

CV

Arbeidserfaring

2019 - d.d Partner, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2016 - 2019 Partner, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
2009 - 2015 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Reiss-Andersen & Co
2005 - 2009 Advokat, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
2001 - 2005 Ansatt advokat hos advokat Ellen Holager Andenæs
1999 - 2001 Advokatfullmektig hos advokat Ellen Holager Andenæs

Utdanning

1998 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Språk

Kroatisk
Engelsk

Verv

Fast forsvarer i Oslo lagsokn (Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett)
Utvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets

Medlemskap

Den Norske Advokatforening
Forsvarergruppen


< Tilbake