Publisert: 12. januar 2017

En 21-åring var allerede frifunnet for promillekjøring i tingretten, men påtalemyndigheten anket. Det var tvil om hvem av to mulige som kjørte bilen da den endte i grøfta. Ingen hadde sett hvem som kjørte, men av vitner var begge pekt ut som den som satt i førersetet rett etter ulykken. Bevisene fremsto like uklare for Frostating lagmannsrett som nylig behandlet saken.

Retten besluttet derfor å utsette saken slik at politiet kunne etterforske mere. Aktor valgte i stedet å frafalle anken, og tingrettens frifinnelse ble stående.

Advokat Per Zimmer forsvarte 21-åringen.