Publisert: 28. januar 2019

I 2014 kjøpte vår klient en bolig som en megler formidlet. I salgsoppgaven var bruttoarealet oppgitt å være 96 kvadratmeter. Da vår klient skulle selge boligen i 2018 ble det oppdaget at 26 kvadratmeter av dette var fellesareal, slik at boligens egentlige bruttoareal hele tiden har vært 70 kvadratmeter.

Vår advokat Ellen-Karine Hektoen klagde megleren inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og anførte at megler hadde misligholdt sin opplysningsplikt og krevde erstatning med minst kr 110 000. Nemnda konkluderte med at megler ikke hadde overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt og at arealsvikten dermed var meglers ansvar. Vår klient ble tilkjent kr. 110.000 i erstatning.